Het onderzoek

Om mee te doen met het medisch-wetenschappelijk onderzoeksprogramma dient u eerst toestemming te geven. Onderdeel hiervan is dat u de onderzoekers toestemming geeft om contact met u op te nemen om u uit te nodigen voor een interview, of voor het invullen van een vragenlijst. Als u toestemming geeft voor deelname kunt u zich altijd bedenken, en deze toestemming weer intrekken. Uw onderzoeksgegevens worden vertrouwelijk behandeld en buitenstaanders zullen hier zonder toestemming geen toegang toe hebben. De resultaten van het onderzoek kunnen gebruikt worden voor een wetenschappelijke publicatie, maar deze zullen nooit herleidbaar zijn naar u als persoon.

In de huidige fase van het onderzoek worden je persoonlijke en medische gegevens niet gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Je kunt wel, geheel vrijwillig, worden benaderd om deel te nemen aan een enquête of een kort interview ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Mocht dit veranderen wordt je actief gevraagd om toestemming te geven.

BENEFIT-programma

Telemonitoring is onderdeel van het BENEFIT-programma. Dit landelijke onderzoeksprogramma wordt ondersteund door de Hartstichting (voor meer informatie, www.BENEFITforall.nl). Dit gebeurd door intensieve begeleiding via een online gezondheidsportaal. Tevens wordt het doen van metingen en het aanhouden van een gezonde leefstijl aantrekkelijker gemaakt door gepersonaliseerde uitdagingen, en door het sparen van punten. Daarnaast kunt u ook begeleiding van een specialist, een verpleegkundig specialist, een fysiotherapeut, en een leefstijlcoach krijgen. Uit ervaring is gebleken dat intensieve begeleiding gezondheidswinst oplevert voor u als patiënt.