Deze week in Panorama van de zorg: Doctor on demand voor iedereen

TromboVitaal en Vital10 zijn voorbeelden van e-health waarmee patiënten onder andere zelf hun gezondheid managen en op afstand door een arts of e-coach begeleid worden. Mede-oprichter Sabine Pinedo verwacht dat e-health sterk zal groeien, mede omdat het vanaf 2018 vergoed gaat worden.

Sabine Pinedo, internist-vasculair geneeskundige, richtte een Zelfstandig Behandel Centrum in Nederland op: het Medisch Centrum Arterium. Het is de proeftuin van de verschillende innovaties die vervolgens landelijk worden uitgerold. Ze startte er eveneens TromboVitaal, een online trombosedienst met een e-healthportaal waar patiënten leren over trombose en antistolling, waarin ze hun waarden bijhouden en via een beveiligde chat een dokter kunnen consulteren. Daardoor hoeven ze minder naar de kliniek te komen en heeft Pinedo tijd voor uitgebreide consulten met patiënten die dat nodig hebben. “TromboVitaal is ontstaan vanuit mijn verbazing over het gebrek aan kennis bij patiënten over hun aandoening. Door goede voorlichting en begeleiding op afstand verwachtten we dat het aantal complicaties zou afnemen. Dat is gelukt: we zagen, na onderzoek met Achmea en haar data, een reductie van veertig procent.” Lees hier verder.