Vital10 en het BENEFIT-programma

Publiek-private samenwerking voor preventie en bevordering van zelfmanagement

Door de vele maatschappelijke, economische en demografische ontwikkelingen stijgen de zorguitgaven sneller dan de economie groeit en neemt de druk op het zorgstelsel toe. Vooral de veroudering met een toename van het aantal chronische…

 

Klik voor het hele artikel op de volgenden link : https://www.focusvasculair.nl/tijdschrift/editie/artikel/t/vital10-en-het-benefit-programma

FocusVasculair December  2017 nummer 4