Privacyverklaring

De Vital10 partners zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de gegevens van haar gebruikers van essentieel belang is. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Vital10 B.V. Vital10 houdt zich bij het verwerken van de persoonsgegevens aan de Wet Bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

Vital10 heeft als doelstelling het leveren van medisch uitstekende zorg (op afstand) middels een platform en –diensten met betrokkenheid van de patiënt, door middel van interactieve technologieën. Daartoe is een ict-platform ontwikkeld voor ketenzorg voor diverse (cardiovasculaire) aandoeningen, waarbij de patiënt, diens zorgverleners en andere betrokkenen actueel samen kunnen werken om op het individu toegesneden zorg te leveren. Dit ict-platform wordt verzorgd door Ditips B.V. en de begeleiding op afstand is in handen van Heart4People B.v. Beiden zijn een dochteronderneming van de holding Vital10 B.V.
Vital10 heeft als uiteindelijke doelstelling een nieuw ecosysteem te vormen met samenwerkingspartners die een milieu bewust zijn. De cliënt/patiënt wordt de mogelijkheid geboden om vitaliteit punten te sparen en deze te verzilveren voor producten die geleverd worden de samenwerkende partners die de vitaliteit bevorderen. Op deze manier streven we naar langer gezond zijn en ouder worden in een gezond milieu waarbij ook het bedrijfsleven haar steentje bijdraagt aan de zorg.

Gegevens die verzameld worden

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u direct of indirect te identificeren bent. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, uw e-mailadres en geslacht. Gezondheidsgegevens bevatten informatie over uw gezondheid, familie en leefstijl en uw meetwaarden.

Vital10 verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor het verrichten van de volgende doeleinden, tenzij daartoe wettelijk of gerechtelijk anders over wordt beslist:

1.     U deel laten nemen aan het Vital10 programma
Om een basis gezondheidsrapport te maken hebben wij uw e-mailadres, geboortedatum, postcode, huisnummer en geslacht nodig. Met uw e-mailadres maakt u een persoonlijk, beveiligd account aan en met uw geboortedatum en geslacht worden de vragen van Vital10 op uw situatie afgestemd. Uw persoonlijk account van Vital10 vult u aan met vragen over uw gezondheid, familie, leefstijl en meetwaarden. Deze gegevens blijven opgeslagen binnen uw persoonlijk account, zodat u bij een volgende deelname niet opnieuw alle vragen hoeft in te vullen en u uw gezondheidsrapport van eerdere deelnamen kunt vergelijken.

Als u ook gebruik maakt van de aanvullende modules van Vital10 hebben wij ook uw adres en naam nodig om de materialen voor het uitvoeren van het onderzoek naar u toe te kunnen sturen. Uw naam en adres worden hiervoor eenmalig doorgegeven aan een gecontracteerd distributiecentrum en bezorgdienst. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de services of functies waarvoor Vital10 contractuele afspraken met hen heeft. Hierin staat ook dat zij uw gegevens na het verlenen van de service direct vernietigen.

2.     Macrorapportage
Indien u meedoet via uw werkgever of verzekeraar, dan kan uw werkgever of verzekeraar een macrorapportage ontvangen met de gezondheidsgegevens op groepsniveau. Dit macrorapport is anoniem en niet te herleiden naar een individuele deelnemer. Het gezondheidsrapport wordt opgeleverd als er meer dan 50 Gezondheidsrapporten zijn. Soms worden hiervoor extra vragen gesteld aan het begin van de vragenlijst, bijvoorbeeld op welke afdeling u werkt of welke branche u werkt. Uw werkgever of verzekeraar krijgt dan op groepsniveau inzicht in welke gezondheidsrisico’s er zijn binnen deze groep.

3.     Wetenschappelijk onderzoek
Geanonimiseerde gegevens over uw gezondheid, familie, leefstijl, meetwaarden, geslacht, geboortemaand en -jaar kunnen geanonimiseerd beschikbaar worden gesteld voor wetenschappelijk onderzoek.

4.     Verbeteringen aan het Vital10 concept
Vital10 evalueert het Vital10-concept continue zodat de kwaliteit en effectiviteit steeds wordt verbeterd. Vital10 kan uw gegevens gebruiken om te vragen of u mee wilt doen aan een vrijblijvend klantonderzoek of tevredenheidsonderzoek

Onderstaande doeleinden zijn optioneel:

5.     Inzicht door arts
Indien u bij uw registratie akkoord heeft gegeven dat Vital10 uw gegevens mag delen met uw arts dan kan Vital10 uw gegevens ook doorgeven aan uw arts. Wij kunnen uw gegevens alleen doorgeven als de gegevens van uw arts bij ons bekend zijn.

6.     Nieuwsbrief
Bij registratie kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Vital10. De nieuwsbrieven bevatten algemene informatie over gezondheid. Als u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief, kunt u een e-mail sturen naar: info@vital10.nl

Als je vragen of opmerkingen hebt over Vital10 kunt u contact opnemen met de Servicedesk. De Servicedesk is te bereiken per telefoon en e-mail. Om u verder te kunnen helpen ziet de Servicedesk enkel uw e-mailadres, geboortedatum, geslacht en bij aanvullende modules ook de naam, adres en afgenomen modules. Aantekeningen over uw vraag worden bewaard. Als u nog een keer belt, kunnen we u hiermee snel verder helpen.

Vital10 kan de persoonsgegevens van uw account combineren met de persoonsgegevens die u via andere media en websites verstrekt, zoals wanneer u bestelt of telefonisch contact met ons opneemt, om tot een betere dienstverlening te komen.

Verwijderen van account

U kunt na uw deelname uw persoonsgegevens laten verwijderen. De dan geanonimiseerde gezondheidsgegevens blijven echter wel beschikbaar voor het onderzoek. Als u ons verzoekt om uw gegevens te verwijderen, kan Vital10 haar dienstverlening niet meer voor u uitvoeren.

Informatiebeveiliging

SSL Globalsign.jpgDe verwerking van de persoonsgegevens is aangemeld bij de toezichthouder het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en voldoet aan de gestelde voorwaarden. Het CBP houdt er toezicht op dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd.  Tevens hanteert het Vital10 de NEN-7510 voor informatiebeveiliging in de zorg. Deze norm staat voor informatiebeveiliging in de zorg en is ontwikkeld om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid te waarborgen van alle informatie die benodigd is om patiënten verantwoorde zorg te kunnen bieden:

 • Beschikbaarheid – informatie en diensten zijn er op het moment dat ze nodig zijn
 • Vertrouwelijkheid – informatie en diensten zijn alleen toegankelijk voor bevoegde personen
 • Integriteit – Informatie is juist en volledig en diensten functioneren correct

Vital10 gebruikt dezelfde technieken die ook gebruikt worden bij internetbankieren. Zo maakt het Vital10 gebruik van een 128-bit TLS 1.0-1.2 verbinding van Globalsign. Dit type verbinding wordt ook bij internetbankieren gebruikt om op een veilige wijze versleutelde gegevens uit te wisselen.
Lees hier meer over NEN-7510

Vital10 beveiligt elke door haar gecontroleerde webpagina die persoonlijke informatie verzamelt, maar kan de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die via het internet worden verstuurd niet garanderen. Wij raden u aan voorzichtig te zijn bij het verzenden van persoonsgegevens via het internet, met name persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid. Vital10 kan niet garanderen dat onbevoegde derden geen toegang tot uw persoonlijke informatie zal krijgen. U moet daarom bij het verstrekken van persoonsgegevens via het internet zowel de voordelen als de risico’s afwegen.

Vital10 slaat uw persoonsgegevens op op beveiligde servers in verschillende landen in de Europese Economische Ruimte die naar Europese Unie standaarden een adequaat beschermingsniveau bieden.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Vital10 handelt in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit houdt in dat wij voldoen aan de volgende vier zaken:

 • Recht op informatie: Wij informeren vooraf dat gegevens verzameld worden en met welk doel deze gegevens verzameld worden
 • Recht op inzage en afschrift: De gebruiker heeft het recht zijn of haar gegevens in te zien en kan daar een afschrift van maken
 • Recht op correctie: De gebruiker heeft het recht zijn of haar gegevens aan te passen. Dit recht heeft slechts betrekking op ‘feiten’, gegevens zoals naam en geboortedatum waarover in het algemeen geen verschil van mening kan bestaan
 • Recht van verzet: De gebruiker heeft het recht verzet aan te tekenen tegen bepaalde vormen van gebruik van zijn of haar gegevens

Lees hier meer over College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)

De gezondheidsgegevens en persoonlijke gegevens van een gebruiker zijn te allen tijde op fysiek gescheiden en beveiligde plekken opgeslagen. Alleen wanneer de gebruiker zelf met zijn of haar persoonlijke gebruikersnaam op zijn/haar persoonlijke account inlogt, worden deze gegevens via een beveiligde verbinding samengevoegd. Op deze manier is de gebruiker de enige die toegang heeft tot zijn of haar gezondheidsgegevens.

Andere sites

Op de website treft u ook links naar andere websites. Vital10 kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacygegevens van de betreffende website.

Cookies

Op de site van Vital10 wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die tijdens het bezoeken van een website op uw computer worden opgeslagen. Deze informatie is nodig voor het goed functioneren van een website. Cookies kunnen informatie over uw klikgedrag, taalinstellingen en persoonlijke voorkeuren op de website verzamelen.

Waar zorgen cookies voor?

Cookies worden door Vital10 gebruikt om u te herkennen als u de website bezoekt, zodat u gemakkelijk naar uw persoonlijke account kan gaan. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om de website gemakkelijker te maken voor u. Wij kunnen hiermee de website steeds blijven verbeteren. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals e-mailadres of persoonsgegevens uit cookies worden herleid.

Waar gebruiken wij cookies voor?

 • het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als u veel gegevens moet invullen
 • het opslaan van voorkeuren, zoals de locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
 • het uitlezen van browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven
 • het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren
 • het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft
 • het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren
 • het mogelijk maken om te reageren op onze website

Lees hier meer over de gebruikte cookies op onze website:

Cookie

Geplaatst door

Duur

Doel

Google Analytics_GA

Google Analytics

2 jaar

Tracking cookie om herhaalde bezoeken aan dezelfde website bij te houden.

Google Analytics_GAT

Google Analytics

2 jaar

Tracking cookie om herhaalde bezoeken aan dezelfde website bij te houden.

PHPSESSID

WordPress/PHP

Verloopt bij einde van de sessie

Om de sessie van de bezoeker bij te houden op de website

Hoe lang blijven cookies op mijn computer?

De meeste cookies gaan weg als u de website van Vital10 verlaat. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren op uw computer staan. Via de instellingen in uw browser kunt u altijd de cookies verwijderen. Wees ervan bewust dat als u geen cookies wilt, bepaalde functies van de website verloren kunnen gaan of onderdelen niet goed werken.

Cookies van derden partijen?

Sommige onderdelen op onze website, zoals teksten, documenten, plaatjes of filmpjes, kunnen van derde partijen zijn. Wij hebben niet altijd inzicht in cookies die op deze manier op onze website worden gebruikt. Mocht u deze tegenkomen, neem dan contact met ons op. U kunt de cookies van derden partijen ook uitschakelen via de instellingen in uw browser.

Algemene gebruikersvoorwaarden

Voor deelname aan het Vital10-concept wordt de gebruiker geïnformeerd over de exacte bepalingen betreffende de bescherming van vertrouwelijke identiteit- en medische gegevens. Voor de algemene gebruikersvoorwaarden kunt u onze site raadplegen.

Minderjarigen

Vital10 verzamelt of gebruikt niet de persoonsgegevens van kinderen (minderjarigen jonger dan 18). We staan niet bewust toe dat kinderen onze producten bestellen, met ons communiceren, of gebruik maken van onze diensten. Als u een ouder bent en zich bewust bent geworden dat uw kind ons heeft voorzien van informatie, neemt u dan contact met ons.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en applicaties, onderliggende databanken en de informatie die u aan ons verstrekt bij Vital10.

Deelnemers mogen de informatie uit hun eigen account raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van het platform of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) het Vital10 platform in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de webapplicatie van Vital10 en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vital10.

In geval u ongevraagd ideeën en / of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de “Materialen”) op het platform plaatst of deze toestuurt aan Vital10 via e-mail of anderszins, zal Vital10 gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en Vital10 zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden.

U vrijwaart hierbij Vital10 terzake van alle schade en kosten die Vital10 lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en / of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Continuïteit

U stemt ermee in dat de persoonsgegevens die Vital10 B.V. van u verzamelt bij het verrichten van de diensten via deze website eigendom worden van Vital10 en deel uitmaken van een databank die gecontroleerd wordt door Vital10 die eventueel verkregen kan worden door een derde in het geval dat Vital10 haarzelf, een andere vennootschap die eigenaar van de databank is of de business unit waarin de betrokken commerciële activiteiten zijn ondergebracht, geheel of gedeeltelijk worden doorverkocht aan een derde.

In het geval dat Vital10 het voorwerp wordt van of overgaat tot een overname, fusie, verkoop of andere transactie die tot gevolg heeft dat haar database of de vennootschap die de database in eigendom heeft wordt verkregen door een derde, stemt u er bij voorbaat bij in dat Vital10 uw persoonsgegevens openbaar mag maken aan haar adviseurs en de verkrijgende derde, zowel tijdens als na de transactie, met het oog op het faciliteren en sluiten van de transactie. Als de transactie gesloten is, zult u worden geïnformeerd over de over de transactie en de eigendom en zeggenschap over de database met persoonsgegevens die u aan Vital10 heeft verstrekt zullen worden overdragen aan de derde, in overeenstemming met de bepalingen en beperkingen in deze privacy verklaring. Indien de transactie niet wordt gesloten, zal Vital10 met de derde afspreken dat deze het gebruik van uw persoonsgegevens staakt.

Nietigheid

Is of worden deze voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Aanpassingen

Wij zullen deze privacy verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website, de regels over verwerking van persoonsgegevens of de regels rondom cookies wijzigen. Door in te stemmen met deze privacy verklaring staat u ons toe dat we de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf mogen wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie, die u kunt herkennen aan de datum op het document.

Contact Informatie

Als u vragen heeft over het gebruik, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, of als u zich wilt afmelden voor toekomstige communicatie van Vital10, neem dan contact met ons op via de contactgegevens op deze website.
Als u uw persoonsgegevens wilt verwijderen, zullen de geanonimiseerde gezondheidsdata wel beschikbaar blijven voor wetenschappelijk onderzoek.